0977 48 7777
Zalo Logo

Điều chỉnh tăng lệ phí FIRB kể từ ngày 1/7/2024

Phí FIRB (Foreign Investment Review Board) là Hội đồng xét duyệt và kiểm soát đầu tư nước ngoài của Úc. Theo quy định của chính phủ Úc, tất cả những người không phải là công dân Úc sẽ được yêu cầu nộp đơn phê duyệt quyền đầu tư nước ngoài trước khi mua bất động sản. Sau khi được chấp thuận bởi FIRB, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua bất động sản Úc mà không phải chịu bất cứ ràng buộc nào. Đặc biệt, có thể sở hữu bất động sản vĩnh viễn và không giới hạn về số lượng bất động sản đầu tư. 

Lệ phí FIRB tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025.

  • Giá trị nhà dưới 75.000AUD: Phí FIRB là 4.300AUD
  • Giá trị nhà từ 75.000AUD – 1.000.000AUD: Phí FIRB là 14.700AUD
  • Giá trị nhà từ 1.000.000AUD – 2.000.000AUD: Phí FIRB là 29.500AUD
  • Giá trị nhà từ 2.000.000AUD – 3.000.000AUD: Phí FIRB là 59.000AUD
  • Giá trị nhà từ 3.000.000AUD – 4.000.000AUD: Phí FIRB là 88.500AUD
  • Giá trị nhà từ 4.000.000AUD – 5.000.000AUD: Phí FIRB là 118.000AUD
  • …………………………………

Xem thêm: Tổng hợp các loại thuế khi mua nhà ở Úc cho nhà đầu tư Việt